Hårda fakta om cykelhjälm

  • Cyklister står för nästan hälften av alla allvarliga trafikskador.
  • Varje år dör i genomsnitt 24 personer i cykelolyckor. 220 cyklister skadas mycket allvarligt och 2000 cyklister skadas allvarligt.
  • 80% av olyckorna är singelolyckor.
  • Hälften av de som omkommit i en cykelolycka skulle ha överlevt om de använt hjälm.
  • Flera studier visar att cykelhjälm kan minska antalet allvarliga skallskador med cirka 50-60 procent.
  • På NTF:s konsumentinformation kan du läsa mer om cykelhjälmar.

Hur många använder hjälm?

Trafikverkets mål är att minst 70 % av alla cyklister ska använda hjälm 2020.

2019 tog så här många på sig cykelhjälm:

  • Barn: 7-12 år: 84%
  • Tonåringar: 13-15 år: 35%
  • Vuxna: 37% (38% på cykelstråk)
  • Totalt: 48%

Myt eller sanning?

Myt: Cykelhjälm behövs bara när man kör bland många bilar.

Sanning: En allvarlig olycka kan inträffa även på en cykelbana separerad från biltrafik! Ungefär tre av fyra som skadats allvarligt har gjort det i en singelolycka, till exempel på grund av grus eller is på vägen.

Myt: Alla cykelhjälmar är fula och förstör frisyren.

Sanning: Leta lite till, så kan du säkert hitta en hjälm som passar dig. Och är du riktigt fåfäng, köp en Hövding som du bär som en krage runt halsen. Den fungerar som en airbag och är lika säker som en vanlig cykelhjälm.

Myt: Cykelhjälm behövs bara på landsväg när man tränar och kör riktigt fort.

Sanning: De flesta cyklister som skadas allvarligt gör det i staden. Hjälmen behövs var du än cyklar; på landsvägen, i staden och i mindre samhällen.

Myt: Ju fler som cyklar desto fler skadas, det får man räkna med.

Sanning: Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige utgår från Nollvisionen som innebär att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. Antalet bilar ökar kraftigt, ändå har vi lyckats minska antalet som dör och skadas allvarligt i bilen. Det finns alla möjligheter att göra det även bland cyklister. Säker cykling förutsätter säkra cykelbanor, bilar som håller låg fart och är krockvänliga samt att de som cyklar använder cykelhjälm.

Myt: Man dör ju ändå om man krockar med en bil, så vad gör cykelhjälmen för skillnad?

Sanning: Många cyklister har krockat med en bil och ändå överlevt. Hälften av de som omkommit i en cykelolycka skulle ha överlevt om de använt hjälm. Och det finns många exempel på att hjälmen är skillnaden mellan att få hjärnskakning och klara sig helt oskadd – vilket föredrar du?

Vill du veta mer?

Läs Trafikverkets analys.