Uppsala 17 september


Vilken dag vi hade!

Många kom och provade cykelhjälmar och pratade säker cykling med oss från NTF. Att det är roligt och bra att cykla visste vi förstås sedan tidigare, men nu fick många också möjlighet att veta mer om Uppsalas fina cykelvägar.

Se på vilka fler ställen som vi kommer att att vara på.